samen staan
we sterk. 

wat doet stichting voedselhulp westelijke mijnstreek?

Het ondersteunen van mensen die leven in armoede en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn door het verstrekken van voedsel, het voorkomen van verspilling van goed voedsel, het verstrekken van hygiënische producten, het verstrekken van kleding, schoenen en overige producten.