Beleidsplan:

Missie

De Stichting Voedselhulp Westelijke Mijnstreek verstrekt
gratis voedsel, verzorgingsproducten en kleding aan
noodlijdende mensen.

Visie

Om klanten van voldoende voedsel en goederen te voorzien werkt de stichting samen met bedrijven en particulieren. De stichting kan terugvallen op een netwerk van detailhandelszaken zoals supermarkten en drogisterijen alsmede particulieren waarmee we er samen voor zorgen dat armoede wordt bestreden en verspilling van voedsel en goederen wordt tegengegaan. Hiermee wordt ook een belangrijke bijdrage aan ons milieu geleverd.

Doelstelling

De stichting heeft als hoofddoelstelling:

• het ondersteunen van uitgiftepunten van de Voedselbanken in de Westelijke Mijnstreek;
• het fungeren als MUP (Menstruatie Uitgiftepunt);
• het verzamelen van lang houdbare levensmiddelen en aanverwante goederen zoals
nieuwe kleding en schoenen;
• het verzamelen van menstruatieproducten;
• het bieden van voedselhulp, het verstrekken van gratis menstruatieproducten, het uitdelen
van kleding aan mensen in een acute noodlijdende situatie;
• het bestrijden van verspilling van voedsel, het bestrijden van menstruatiearmoede en het
bestrijden van verspilling van nieuwe kleding en schoenen.

Kernwaarden

• uitsluitend werken met vrijwilligers;
• uitsluitend verstrekken van voedsel en producten die door anderen gedoneerd worden;
• het voedsel en de producten wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld;
• transparantie in de verantwoording;
• onbezoldigd bestuur.

Speerpunten 2022/2023

  • In overleg met de vrijwilligers de wensen en behoeften van de organisatie in kaart brengen o.a. logistiek, met name huisvesting en transport;
  • Het versterken van de relatie met Gemeenten en maatschappelijke organisaties in het werkgebied;
  • Het intensiveren en versterken van het bestaande netwerk van donateurs;
  • Beoordelen van de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies;
  • Optimaliseren en professionaliseren van communicatie en inzet van social media;
  • Creatie van een website en huisstijl;
  • Het organiseren van marketingactiviteiten;
  • Fondsenwerving.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien door een vrijwilliger kosten worden gemaakt die in aanmerking komen voor vergoeding kunnen deze, na voorafgaande goedkeuring door het bestuur, worden gedeclareerd middels een daartoe bestemd declaratieformulier.

Het bestuur

De voorzitter geeft leiding aan de organisatie, zit de vergaderingen voor, treedt op als externe woordvoerder en is verantwoordelijk voor het tijdig verschijnen van het beleidsplan.

De secretaris is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande correspondentie, verzorgt de agenda en de verslaglegging en is verantwoordelijk voor het tijdig opmaken en publiceren van het jaar verslag.

De penningmeester beheert de financiën, maakt de financiële verslagen en begroting.

Naast deze taken vervullen deze bestuursleden algemene taken samen en in overleg met de algemene bestuursleden.